Big Data

Smart shipping

In de huidige manier van transporteren is het zeer belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de verschillende verzendingsprocessen. Op deze manier is het mogelijk om efficiënter en meer doelgericht te werken.

Monitoren

Daarom worden uw zendingen nauwkeurig gemonitord tijdens elke fase van het transport. Zo kunnen we van elke zendingstransactie een actuele voorstelling alsook het grotere geheel van de zendingen weergeven.

Continue ontwikkeling

De werkprocessen en analyses van TCI Carriers faciliteren dit op elk moment en om een nog betere werking te creëren zijn er continue ontwikkelingen d.m.v.:

  • Track & Trace – smart tracking
  • Specifieke rapportering per gebruiker of systeem
  • Proactief “event management” d.m.v. alerts
  • Globale en multimodale vrachtaanvragen
  • Boeking en vracht informatie