REX mandatory in 22 countries

Heeft u een REX-identificatienummer nodig ?

REX mandatory in 22 countries

29 aug 2019

Registered Exporter

Begin dit jaar hebben we reeds in een vorig nieuwsbericht gemeld dat het REX-systeem werd uitgebreid met 22 extra landen.

De exporteur dient zich namelijk te laten registreren bij de bevoegde autoriteiten in het begunstigde land, waar hij de status krijgt van geregistreerd exporteur en een REX-identificatienummer ontvangt.

De exporteur mag zelf een verklaring omtrent de oorsprong van de goederen opstellen (dit wordt meestal op de factuur vermeld). Deze verklaring wordt ook wel een attest van oorsprong genoemd. Het REX-identificatienummer dient verplicht op het oorsprongsattest te worden vermeld.

Het attest van oorsprong neemt de rol en de functie over van het certificaat Form-A. Het REX-systeem wordt geleidelijk ingevoerd en het Form-A zal in juni 2020 verdwijnen.

Meer informatie over REX (Registered Exporter ?)

Aarzel niet om contact met ons op te nemen over REX.