HT logo

Hittebehandeling en fumigatie

Houten paletten, stuw- en verpakkingsmateriaal kunnen ongedierte bevatten en in een groot aantal landen accepteert men enkel nog dergelijke goederen die naar behoren gefumigeerd werden in het land van herkomst. Hierbij werden vroeger de goederen begast met een giftig gas, zoals methylbromide, waardoor alle insecten gedood worden. Gezien methylbromide erg schadelijk is voor het milieu, heeft het Europees parlement echter onherroepelijk beslist dat dit gas vanaf 18/03/2010 niet meer gebruikt mag worden bij fumigatie op grondgebied van de Europese Unie.

Verschillende methodes

Tegenwoordig kan begassing ook gebeuren met sulfurylfluoride wat ongeveer 16 uur in beslag neemt. Sinds 2006 is het al niet meer toegestaan om o.a. granen en landbouwproducten met methylbromide te behandelen en voor deze goederen gebruikt men dan fosfine (fosforwaterstof). Dit type van fumigatie neemt echter veel langer in beslag gezien de goederen minimum een week aan het gas moeten worden blootgesteld en nadien moet men nog enkele dagen rekenen voor het ventileren of ontgassen. In totaal duurt deze procedure dan variërend van tien dagen tot twee weken.

Hittebehandeling

Een andere optie is hittebehandeling (heat treatment); hierbij wordt het verpakkingshout minimaal 30 minuten behandeld bij een temperatuur van 56°C in het hart van het hout. Wanneer de goederen echter met onbehandeld verpakkingshout worden aangeleverd, is de bevestiging van de verscheper nodig dat de goederen zelf ook aan dergelijke temperatuur (minimum 60°C) mogen worden blootgesteld.

HT-stempel

Het verpakkingshout moet nog steeds aan twee zijden gestempeld worden, maar de MB (Methylbromide)-stempel mag niet meer gebruikt worden en moet vervangen worden door een HT-stempel (Heat Treatment). Het is echter afhankelijk van het land van bestemming welke vorm van behandeling toegestaan is.