container terminal

Wat betekent de CBAM? Wat is het doel hiervan?

20 apr 2023

CBAM-update: overgangsperiode start vanaf 1 oktober 2023

De CBAM, een nieuwe klimaatheffing van de Europese Unie, staat officieel in de startblokken. Maar wat betekent die CBAM nu precies? Wat is het doel hiervan? En welke veranderingen brengt dit allemaal voor u met zich mee?

Wat betekent CBAM?

De EU nam de beslissing om haar koolstofuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen. De belangrijkste maatregel om deze doelstelling te behalen? De CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Concreet betekent dit dat er bij de invoer van bepaalde goederen een koolstofcertificaat aangekocht moet worden. Dit ter compensatie van de koolstofprijs die u betaalt indien deze goederen in de EU worden geproduceerd. Betaalde u al een koolstofprijs in het buitenland? Dan is er de mogelijkheid om een vermindering aan te brengen van de prijs die hier wordt betaald.

Welke goederen vallen onder dit mechanisme?

In de eerste fase van de CBAM worden onder andere volgende goederen opgenomen waarop u moet rapporteren:

  • Cement
  • Ijzer en staal
  • Aluminium
  • Fertiliser
  • Elektriciteit
  • Waterstof
  • Sommige precursoren

Het CBAM-mechanisme is niet van toepassing voor:

  • Staalzendingen onder de 150 euro
  • Goederen voor militaire toepassingen
  • Actieve veredeling

Overgangsperiode en effectieve implementatie

De eerste fase van de CBAM is de overgangsperiode die start op 1 oktober 2023. Vanaf dit moment geldt er een rapporteringsplicht, weliswaar nog zonder consequenties. Tijdens deze overgangsperiode moet een geautoriseerde aangever het volgende rapporteren: de ingebedde koolstofemissies per relevante invoer op kwartaalbasis.

De effectieve implementatie van de CBAM wordt voorzien op 1 juni 2026. Vanaf dit moment is het verplicht CBAM-certificaten aan te kopen op een centraal platform. Let wel: dit platform moet nog voorzien worden door de Europese Commissie, die de controle over CBAM uitvoert.