IMO 2020

21 okt 2019

Met ingang van 1 januari 2020 treden nieuwe wereldwijde regels in werking om de zwaveluitstoot met 85% te reduceren.

De nieuwe regelgeving houdt in dat de brandstof waarop schepen varen, minder dan 0,5% zwavel mag bevatten, in plaats van de huidige 3,5%.

In de zogenaamde Emission Control Areas (ECA-zones) blijft de nog strengere regelgeving gehandhaafd, die het zwavelgehalte beperkt tot 0,1%.
Deze milieugebieden beslaan vooralsnog Noord Europa, het Oostzeegebied, USA, Canada en delen van Azië.

Hoe kan aan de nieuwe eisen worden voldaan?

Er zijn drie opties, te weten:

  • Scrubbers: Een scrubber of gaswasser reinigt de uitlaatgassen van een scheepsmotor door water door de trechter te pompen.
  • Overgaan op zeer laagzwavelige stookolie (VLSFO – Very Low Sulphur Fuel Oil)
  • Overgaan op alternatieve brandstoffen zoals LPG of LNG

Het lijkt erop dat de meeste rederijen kiezen voor laagzwavelige brandstof.

Wat betekent dit voor u?

Rederijen hebben reeds aangekondigd om een zogenoemde zwaveltoeslag aan de vrachtbetaler door te berekenen. De meesten voeren een toeslag in per 1 december 2019.

De hoogte van de toeslag, alsmede de benaming, varieert per rederij en per vaargebied.

Low Sulphur of ECA Toeslag

Zoals eerder vermeld is in de ECA-zones het gebruik van nog schonere brandstof vereist. Dit type brandstof is nog duurder en wordt daardoor apart in rekening gebracht. Behalve de toeslag om aan IMO 2020 te voldoen belasten rederijen daarnaast nog deze Low Sulphur Toeslag of ECA Toeslag, indien van toepassing.
Deze toeslag is geen vast bedrag; het varieert per rederij en per routing.