IMO Labels

Containers met gevaarlijke goederen: IMO-labels verplicht

IMO Labels

29 mei 2019

Full container load

Indien gevarengoed geladen wordt in volle containers (FCL) is het verplicht om IMO-labels op de container te kleven. Deze etiketten tonen de gevarenklassen met bijbehorende pictogrammen.
Er zijn namelijk negen categorieën van gevaarlijke stoffen en elke categorie heeft zijn eigen label:
1.            Explosieven
2.            Gassen
3.            Brandbare vloeistoffen
4.            Brandbare vaste stoffen
5.            Oxiderende stoffen
6.            Giftige en infectueuze stoffen
7.            Radioactieve stoffen
8.            Bijtende stoffen
9.            Diverse gevaarlijke stoffen

De labels dienen op alle 4 de zijden van de container goed zichtbaar te zijn. Dit geldt tijdens alle transportvormen; zowel over zee, over de weg of per spoor.

Het aanbrengen van deze IMO-labels is de verplichting van de shipper. Het is de taak van de ontvanger om de stickers op een nette manier te verwijderen alvorens de container leeg en schoon terug binnen te brengen.

Meer informatie over IMO-labels ?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.