Mexico

Informatie over transport Mexico

Mexico is een land van tegenstellingen. Geografisch hoort het bij het continent Noord-Amerika. Cultuurhistorisch maakt het deel uit van Latijns-Amerika. Voor TCI Carriers is Mexico een land waar we veel komen. Doordat we er zoveel van en naartoe verschepen hebben we goede afspraken met rederijen en kunnen we dus uitermate scherpe tarieven aanbieden. Wij bieden u de volgende services voor al uw transporten (export, import, cross trades en het opmaken van douanedocumenten):

Benodigde vervoersdocumenten voor export en import Mexico

  • Handelsfactuur: Voor de inklaring van goederen die een handelswaarde van meer dan USD 300 hebben, is een factuur in drievoud vereist. Deze moet in het Spaans zijn opgesteld.
  • Certificaat EUR1: Goederen van EU-oorsprong kunnen op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen Mexico en de Europese Unie met een preferentieel tarief worden ingevoerd. Voor zendingen met een waarde hoger dan 6.000 euro kan de Kamer van Koophandel een Eur1-certificaat verstrekken.
  • Certificaten van oorsprong: Certificaten van oorsprong zijn niet verplicht, tenzij de importeur er specifiek naar vraagt. Een certificaat van oorsprong vraagt u aan bij de Kamer van Koophandel.
  • Transportdocumenten: B/L of Airwaybill
  • Paklijsten: Een paklijst moet een nauwkeurig overzicht geven van de afzonderlijke verpakkingen met merk, nummers, bruto- en nettogewicht en inhoud.
  • Enig Document: Het Enig Document (ED) is een standaardformulier waarmee u onder andere aangifte ten uitvoer doet bij de douane. Wij kunnen de aangifte digitaal voor u doen.
  • Overige documenten:
    Kwaliteitscertificaat: Het ministerie van Economische Zaken in Mexico kan een kwaliteitscertificaat afgeven als de goederen moeten voldoen aan Mexicaanse kwaliteitsnormen (NOM’s, Normas Oficiales Mexicanas).

LET OP: de benodigde documenten kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wij adviseren u om vooraf aan de verscheping contact te hebben met uw contactpersoon om de juiste documenten te checken.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemers (RvO).

Facts & figures Mexico

Mexico, officieel de Verenigde Mexicaanse Staten is een land in Noord-Amerika, grenzend aan de Verenigde Staten, Belize en Guatemala, de Grote Oceaan en de Golf van Mexico. Ook enkele eilanden behoren tot Mexico.

(bron: Wikipedia)

Mexicaanse economie

Begin 20ste eeuw waren landbouw en mijnbouw de belangrijkste economische sectoren. Zilver en andere metalen, en later aardolie, vertegenwoordigden toen ca. 75% van de exportopbrengsten. De ontdekking van enorme aardolievoorraden zou zeer belangrijk worden voor de eigen energievoorziening, de petrochemische industrie betreft en voor de deviezeninkomsten uit de export van petrochemische producten.

Mexico is zeer in trek bij buitenlandse, vooral grote Noord-Amerikaanse multinationals investeerders. De overheid speelt nog een belangrijke rol in economische activiteiten: met name de winning van aardolie en enkele basisindustrieën zoals ijzer en staal, elektrische energie, spoorwegvervoer en telecommunicatie zijn in handen van de staat. Het economisch beleid is gebaseerd op samenwerking tussen overheid en particulier bedrijfsleven. De laatste jaren worden in snel tempo hele sectoren van de economie geprivatiseerd dan wel geliberaliseerd. Het gaat dan met name om o.a. telefonie, media, wegen, spoorwegen en energieopwekking. Om politieke redenen is de oliesector uitgesloten van privatiseringen.

(bron: landenweb.nl)

Meer informatie over zeevracht of luchtvracht ?

Bezoek onze activiteiten pagina over zeevracht of neem een kijkje bij de luchtvracht pagina onder activiteiten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via: info@tci-carriers.be